2TINC is een meerwaarde voor uw bedrijf.


2TINC voor zelfstandigen en KMO’s

  • praktijkgericht financieel, operationeel en administratief advies
  • coaching bij implementatie van bedrijfsprocessen
  • interim-management
  • administratie van uw onderneming

Eerst denken, dan doen

2TINC hanteert het principe ‘Eerst denken, dan doen’. Voordat u een beslissing neemt, moet u alle mogelijkheden, alle voor-en nadelen en de volledige impact van die beslissing in kaart brengen. Alleen zo kunt u de juiste keuze maken. Dat is niet altijd eenvoudig maar wel cruciaal voor het succes en de continuïteit van uw bedrijf.

Beslissingen nemen in een snel veranderende wereld

Wordt u als ondernemer ook voortdurend geconfronteerd met veranderingen? Moet u steeds maar inspelen op nieuwe situaties? Hoe gaat u daarmee om? Heeft u altijd een kant en klare oplossing? Of gaat u af op uw buikgevoel? Als zelfstandige of bedrijfsleider van een KMO staat u er vaak alleen voor. En als u beslissingen moet nemen over uw kernactiviteiten, zit u met uw buikgevoel meestal wel goed.

Twee weten meer dan één

Maar wat als u uw financiën, uw workflow of uw administratie wilt optimaliseren? Dat zijn belangrijke ingrepen die niet rechtstreeks te maken hebben met uw corebusiness maar die wel een grote invloed op uw onderneming hebben. Het is dan belangrijk om niet over een nacht ijs te gaan en de verschillende mogelijkheden uitvoerig te bekijken. Van gedachten wisselen met iemand van buiten uw organisatie, geeft een frisse kijk op de zaak en leidt tot nieuwe inzichten. U komt sneller tot de juiste oplossing om doelgericht te beslissen.

Praktijkgericht financieel, operationeel en administratief advies

Welke beslissing u ook moet nemen, er hangt meestal veel van af. 2TINC geeft u duidelijk en objectief advies, rekening houdend met de aard van uw organisatie. 2TINC heeft maar een ding voor ogen: wat is het beste voor uw bedrijf? Zo kunt u de juiste beslissing nemen.

Financiële beslissingen
U heeft een bijkomende vrachtwagen nodig, een extra machine of u wilt uitbreiden? Gaat u voor nieuw of voor tweedehands, neemt u een bestaand pand over of kiest u voor nieuwbouw? Hoe pakt u die investering aan? Gaat u lenen, leasen of betaalt u met geld van uw spaarrekening? 2TINC overloopt alle mogelijkheden, bekijkt uw financiële situatie en geeft u een overzicht van de mogelijkheden. U krijgt objectief advies om een gefundeerde keuze te maken.

Operationele beslissingen
Transporteert u uw goederen zelf of werkt u met een transportbedrijf? Verpakt u zelf alle materiaal of besteedt u het uit? Wilt u uw producten zelf invoeren of werkt u met een trader? Beschikt u over voldoende opslagruimte of maakt u gebruik van een extern magazijn? Wat doet u beter zelf en wat is verstandig om uit te besteden? Wat zijn de voor- en de nadelen? 2TINC doet de studie voor u. Rekening houdend met kosten, extra personeel, bijkomende ruimte, nieuwe verantwoordelijkheden, wetgeving enz. informeren wij u over de verschillende mogelijkheden en de details waarmee u rekening moet houden om de gepaste beslissing te nemen.

Beslissingen voor uw administratie
Uw onderneming groeit en uw administratie wordt steeds omslachtiger. Of u bent een starter en moet beslissen hoe u uw administratie gaat organiseren. Gaat u het zelf doen? Werkt u dan met Excell of met een boekhoudprogramma (SAP, Navision, DB Fact …)? Of is het een beter idee om uw administratie (gedeeltelijk) uit te besteden? 2TINC bekijkt het hele plaatje. U krijgt een duidelijk zicht op de voor- en nadelen van de verschillende werkwijzen, de kosten en de impact op uw organisatie.

Coaching bij de implementatie van uw bedrijfsprocessen en administratie

Heeft u de beslissing genomen om een nieuw bedrijfsproces te implementeren of uw administratie anders aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op 2TINC om u en/of uw medewerkers hierbij te coachen. Stap voor stap wordt het nieuwe proces of de nieuwe manier van werken ingevoerd. 2TINC begeleidt het volledige traject. Elke betrokkene krijgt antwoord op zijn vragen zodat hij begrijpt waarom bepaalde stappen genomen worden. Zo wordt de nieuwe manier van werken vlotter gecapteerd en is uw organisatie sneller volledig operationeel.

Interim-management : bij langdurige afwezigheid of veranderingen in uw organisatie

Als u wordt geconfronteerd met een langdurige afwezigheid van een leidinggevende in uw organisatie (bijvoorbeeld wegens ziekte of zwangerschapsverlof) dan heeft u een tijdelijke vervanger nodig. 2TINC levert u een ervaren interim-manager die kan snel inspringen in dit soort situaties. Ook als u een structurele of strategische wijziging wilt doorvoeren in uw onderneming is een interim-manager een goede oplossing. Met respect voor uw medewerkers en rekening houdend met de eigenheid van uw bedrijf, gaat hij of zij rationeel en resultaatgericht op uw doel af.

2TINC neemt de administratieve last van uw schouders

Uw administratie groeit u boven het hoofd? Dan kunt u twee dingen doen: u neemt een administratieve kracht aan of u besteedt uw administratie uit. 2TINC kan uw volledige administratie overnemen: uw (voorbereidende) boekhouding, uw leverancierscontracten, de btw-administratie enz. Dit kan in de klassieke boekhoudpakketten (Navision, SAP, DB Fact …) maar ook papierloos (Yuki). Uw data wordt dan in de cloud automatisch gelinkt aan uw bankgegevens en u heeft altijd een actueel overzicht op uw boekhoudkundige situatie.

KMO-portefeuille

De Vlaamse overheid bevestigt door middel van de erkenning als dienstverlener dat 2TINC kwaliteitsvol advies levert !

Neem contact met ons op

Voor vrijblijvende informatie en meer inlichtingen: 2TINC bvba, Esmoreitlaan 5 bus 47, 2050 Antwerpen, info@2tinc.be Ondernemingsnummer: BE0890.758.225
certificaat